Licht van de Schrift: Māṇḍūkya Upaniṣad

Wij publiceren Māṇḍūkya Upaniṣad het eerste hoofdstuk van de verzen ´kārikā´ van Gauḍapāda, kapitein van de leraar van Adi Shankaracharya, op dergelijke voltooien Upanishad. Nu de drie mantra. Vertaling en commentaar door David Rodrigo, traditionele leraar van Advaita Vedanta en meditatie op het zelf. Lees de inleiding en de mantra's een en twee open Hier.

Yogi stone

Mijn eigen wezen, mijn echte ik ´ātman´, die is niet absoluut niet onveranderlijk, ondeelbaar, eeuwige, onbeperkt volledige ´Brahman´, ervaring op zich beperkt, gedifferentieerd, gecastreerd in vier staten van bewustzijn, ervaren, op vier verschillende manieren.

Mantra III

Jagritasthano bahishpragyaah saptangg ekonvinshatimukhaah nirvāpaṇaḥ pādaḥ sthulbhugvaishvanraah eerste || 3 ||

jāgaritasthāno bahiṣprajñaḥ saptāṅga ekonaviṁśatimukhaḥ sthūlabhugvaiśvānaraḥ prathama pādaḥ || 3.

El primer estado de consciencia [de experiencia] ´pāda´ heet Vaiśvānara, die de staat verlicht ´sthānaWake ´ ´jāgarita ´, waarin externe objecten worden ervaren. Het heeft zeven delen en negentien monden [tools voor ervaring - alle de verschillende zelf - objecten] en ervaring materiële voorwerpen ´sthūla´.

Vaiśvānara Het is de naam en vorm - lichaam, de beperking-ontvangst de unlimited zelf, mijn ware zelf, ja, wanneer als gevolg van de aangeboren verwarring maar tegen de natuur wordt geïdentificeerd met het wezen brandtdat wil zeggen, ontdekken en te beleven, wat bekend is en wanneer we zeggen dat we wakker of in wakkerheid: de hele wereld.

Het lichaam van Vaiśvānara Het heeft:

Zeven delen: ogen, lucht of vitale energie ´prāṇa´, mond, torso, lichaam, geest en benen

Negentien monden [instrumenten om ervaring van objecten - de verschillende zelf-]:

-Vijf organen van perceptie ´buddhi indriyas: zicht, gehoor, geur, smaak en aanraking.

-Vijf organen van actie ' karma-indriyas: handen aanraken, geven, ontvangen; voeten te bewegen; organen van de toespraak, seks en uitscheiding.

-Vijf soorten lucht of vitale energie ´prāṇa:

  • Prāṇa, inspiratie;
  • Apāṇa, de lucht die daalt in ons lichaam en helpt uitscheiding;
  • Samāna, de lucht die circuleert op het gebied van de navel en is essentieel voor de spijsvertering;
  • Udāna, uitademen;
  • Vyāna, de lucht die circuleert door ons lichaam en helpt de energie van de voedselverstrekking.

-Vier aspecten van de ´antaḥkaraṇa´ van de inwendige organen, zowel Lord van de organen van perceptie als de actie:

´Manas´ - reizen uit het lichaam via de zintuigen, gedachten en neem contact op met objecten. Zijn aard is te spreken over mensen en dingen gezien en twijfel;

Verstand ´buddhi´ - gewaardeerde informatie dat u aan de geest introduceert. Rechter ´esto is dus en niet asa´ en ´quiero dit besluit, I 'm gonna hiervoor voor lograrlo´, recht, verkeerd, of gedeeltelijk voor beide borden;

Geheugen ´citta´ - winkels geestelijke informatie (ideeën, gedachten, emoties);

Ego ´ahaṁkāra´ - het idee van het zelf, verkeerde. Weten, voelen 'ik dit, dit is de mijne,' in die ik niet ben, noch is de mijne.

Wees jezelf en alles wat bestaat, bestaan en zullen bestaan, de echte is mij slechts één en dezelfde, ondeelbaar, onveranderlijke of Advaita ´No dual´. Er is echter een barrière die ons van de ervaring vol van onszelf scheidt: de onwetendheid van zelf, van de zelf, de echte ik.

Deze barrière is geweigerd met het omgekeerde: het recht van wezen, kennis van de echte ik.

Onthullen de juiste kennis van het zelf en de methode voor het toepassen van het en ervaring voor jezelf, zonder twijfel of verwarring, is de enige raison d ' être van de Vedanta, dat een traditie van mondelinge en ervaringsgerichte bevoegde bevoegde-leerling meester is.

Zodra het vervult zijn functie, de Vedanta verdwijnt, gelijk is aan dat Spears aan het vuur van de stok waarmee u hebben gecontroleerd vuur koken de paella op het gebied van Valencia op zondag, of de brand dat incineraba lichaam zonder leven aan de oevers van de godin Ganga (Ganges-rivier).

Bevoegde leraar is die ooit bevoegde discipel was en volgde de methode die de Vedanta traditie onthult te bereiken van het resultaat: de sloop van de barrière die u van de volledige ervaring van jezelf gescheiden / a, van de waarheid.

De waarheid is perfect. Ontdek zelf / a als je drop de muur verstikking van je hart, dat spoelen van je wezen. Ontdek voor jezelf / omdat je de waarheid. Dat is de realisatie van het zelf, het uiteindelijke doel van het leven. Dat is de ultieme ervaring die alle wijze/a, mystieke, heilig reikt / op elk moment en plaats.

De waarheid is perfect zodat verbergen die u de waarheid, de onwetendheid van zelf, van de I Real, de oorzaak van eventuele onvolkomenheden, beperking, lijden en dood. Waarom goede goeroe de bron van geluk vrije is, onvoorwaardelijke, onvergelijkbare, wie geeft die de eeuwigheid kon niet worden.

In feite geeft goeroe niets. Gewoon verwijderen van de aangeboren sluier van je ogen en dan zie je direct uit de grot van je hart, waar woont het licht, één en hetzelfde in u, goeroe, God en het universum hele, verleden, heden en toekomst.

De goeroe weet dit, is dit en niets anders, dus het heeft geen ego of idee van zichzelf en van de andere. Het is niet een goeroe maar de discipel, de oprechte zoeker van de waarheid, die zichzelf verschillende, beperkte, wijzigen, agent en efemere ziet wilt vrijgeven of dood en ga naar de goeroe.

De bevoegde discipel is iemand die duidelijk wat je wilt, zelfs heeft zonder het te weten, dat het uitdrukken kan - de waarheid, vrijheid, volheid, onbegrensd geluk, eeuwigheid, absolute kennis - en bereid / te doen wat nodig is om te proberen om het zelf te ervaren, zelfs met alle de redelijke voorzichtigheid, dat de wereld zeer blind is en in de huidige markt van spiritualiteit Goeroe Het is die hun eigen onwetendheid te zijn discipel oplegt en die elimineert niet eens en voor altijd de onwetendheid van zijn discipel.

Geen zonde, maar originele onwetendheid of van eigen wezen is aangeboren voor geboorte - bestaan in beperkte mate - is het effect ervan, maar het is niet natuurlijk want er onwetendheid is in wezen is dat het het bestaan, de één, de eeuwige onveranderlijke en puur.

De consequentie van deze fundamentele onwetendheid is dat we niet volledig bewust van onszelf zijn, ondervinden niet volledig de waarheid, dus er is altijd en in alles, maar dat we enkel de schaduw leven van ons eigen wezen, kruimels van perfectie dat is de realiteit. We leven in de grot van Plato. We ervaren om eigen en alle gefragmenteerde, in delen, wanneer de echte mij is slechts één en ondeelbaar, zonder onderdelen.

De manier waarop we de schaduw van de ik ervaren Royal waaraan wij meer belang hechten is dit, de wereld materiaal, solide, dat is wat wij weten, voelen en reageren - live - wanneer we wakker zijn of in de wakkerheid. Dat wil zeggen, wanneer we gebruiken de zintuigen van ons fysieke lichaam en ons ten slotte voor het verlichten van wat zij kunnen verlichten (kennen, voelen, reageren, live).

Worden eigen en alle, één en ondeelbaar zijn, wanneer verwarring wordt geïdentificeerd met het zelf die verlicht (bekende, ervaren, reageert, leven) de wereld solide, materiaal, krijgt de naam en de hoeveelheid (de beperking, de masker) Vaiśvānara. Dit is van de twee typen: individueel en collectief. Er zijn tal van individuele Vaiśvānaras, maar alleen een collectieve Vaiśvānara, want dit de som van alle individuele Vaiśvānaras is. De individuele Vaiśvānaras zijn levende wezens en de collectieve Vaiśvānara of Virāṭ is God, zowel in verband met de solide, materiële wereld (kennis, ervaring, reactie) verlichting, die wij realiteit noemen.

Het lichaam van Virāṭ of Vaiśvānara (be) collectieve of God in de wereld vast, materiaal, dat ook zeven delen heeft, is het eigen universum. De hemel is het hoofd van God; de zon, zijn oog; lucht-, lucht- of vitale energie ´prāṇa´; de rituele brand, zijn mond; ruimte of ether ´ākāśa´, zijn torso; het water, haar seksuele orgel; en de aarde zijn voeten.

Vaiśvānara betekent ´quien leidt tot alle van de criaturas´, want het is de schaduw van wezen, van de I Royal, die is het belangrijkst. Mijn individuele fysieke lichaam, Vaiśvānara, de experimentator van de fysieke wereld, ontvangt bijna al onze aandacht. We kunnen identificeren vrijwel uitsluitend met die staat van materiële ervaring van de schaduw van mijn eigen met deze kruimels van perfectie dat is, de volheid die ben, mijn ervaring met mijn natuurlijke vrijheid, mijn eeuwigheid, mijn geluk te beperken.

Vandaar de existentiële frustratie van ieder levend schepsel, het verlangen naar geluk, eeuwigheid, constante, totale ervaring van volheid, van vrijheid, van oneindige, onmogelijk te bereiken en dat de paradoxen van het leven, we door onszelf zijn en we nooit hebben ophield te zijn omdat wat echt is.

We kunnen niet zien omdat we met onze ogen en niet uit de grot van ons hart zien, waar woont het licht, het zelf, het ego, de geliefde.

We zijn op zoek naar onze verloren bril die zijn verankerd in onze neus. Zonder die bril verloren we niet zien en lopen naar de Palapas op zoek via de lens van de bril die niet erkennen totdat onze metgezel voor het leven ons vertelt: "maar, door God, what are you doing? Als je de bril!" Dat is de goeroe. Niets anders.

Vaiśvānara, de pseudo - ik heb ervaren dat de vaste wereld, is de eerste staat van ervaring omdat door de andere staten van de unlimited, als het een ervaring beperkte zijn begrepen: de toestand van slaap en diepe slaap.

Wie is

David Rodrigo, traditionele leraar van Advaita Vedanta
Licht van de Schrift - School van Vedanta
http://luzdelasescrituras.Wix.com/escueladevedanta

Keerde hij terug naar Spanje in Rishikesh, Himalaya, India in April 2014, waar zes volle jaren volledig heeft overgegeven aan de ervaringsgerichte studie van de oorspronkelijke Schriften van Advaita Vedanta)Prasthana Traya ´Triple Canon´ - Bhagavad Gita, de Upanishads en de Brahma soetra 's-met het commentaar van de Adi Shankaracharya en Bhamati, deel van de Brihat Prasthana Traya Triple ´Gran Canon´ - Advaita - Siddhi(, etc.), yoga)Yoga soetra 's Patanjali, Samkhya), de rest van de klassieke scholen van Indiase filosofie of astika darshana en Sanskriet in de traditie van de Advaita Vedanta van Adi Shankaracharya met Dravidacharya Shri Ramakrishnan Swamiji (Shastra Nethralaya).
Hij versterkt zijn meditatie in de traditie van de rishis (grote Yogi's) van de Himalaya met Swami Veda Bharati (Swami Rama Sadhaka gras Ashram, Rishikesh, 2012-14).

Hij begon traditioneel doorgegeven van de Schriften van Vedanta en Yoga Swami Rama Sadhaka gras Ashram, waar ook geregisseerd Swami Rama Dhyana Gurukulam, een traditionele school in de traditie van meditatie voor de rishis van de Himalaya.

Het zendt nu in Spanje door schrift licht - School van Vedanta.

Cursussen (klas en niet-klas)

-Volledige schema - traditionele studie van de Schriften van Advaita Vedanta en Yoga (minimaal vijf jaar)

Viveka Chudamani Samkhya Karika, Bhagavad Gita, Yoga soetra's, Upanishads, Brahma soetra 's
Madrid, Yoga Shala Alcobendas
Van de 3 okt.
www.Ashtanga-yoga-Alcobendas.es/cursos/Advaita.pMexico-stad

-Traditionele studie van de Panchadashi van Shri Vidyaranya Muni (9 maanden)

Inleidende maar volledige tekst van de Advaita Vedanta, als Viveka Chudamani, geeft toegang tot de duidelijkheid van de triple barrel 'Prasthana Traya' studie van Advaita Vedanta)Upanishads, Bhagavad Gita en Brahma soetra's, met de commentaren van Adi Shankaracharya).
Madrid School of Yoga van tabellen
Van de 11 okt.
www.escueladeyoga.org/index.php/cursos-y-Talleres/item/210-curso-panchadashi-2014-2015

-OM, de betekenis en de praktijk (Mandukya Upanishad)
Yoga Shala Alcobendas, Madrid, 13-14 September.
www.ashtanga-yoga-alcobendas.es/cursos/Manduka_OM.pdf

-Dood
Voelen, begrijpen, hoe te leven, de beyond en de release
Madrid, Yoga School van las Tablas, 27 Sept.
Contact - info@escueladeyoga.org

Gezellig, delen!

Heeft u net als dit artikel?

Abonneer je op onze RSS zodat u niet missen

Andere artikelen over ,
Door • 26 mei, 2014 • sectie: Praktijk, Oude teksten